VN_DI_05_104_ny_lila

Global Podd #12: Slutet för enprocentsmålet?

Global Podd sände direkt fredag den 6 november klockan 15.00. Livesändningen är nu avslutad men går att lyssna på i efterhand.

Regeringen överväger att öka avräkningarna från biståndsbudgeten med 20 miljarder kronor nästa år för att finansiera flyktingmottagandet. Just nu pågår förhandlingar för fullt. Blir detta verklighet riskerar Sveriges faktiska bistånd att sjunka långt under enprocentsmålet, kanske till och med under 0,7 procent.

I en debattartikel skriver företrädare för flera svenska organisationer: ”Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler.”

Hur troligt är det att biståndet halveras? Och – om det blir av – vad skulle det innebära för de program som finansieras av Sverige och de åtagande som vi precis har gjort för de nya hållbarhetsmålen? Och hur kommer Sverige att uppfattas i världen?

Medverkar gör Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union
; Magnus Walan, policyrådgivare, Diakonia
; Monica Lorensson, policychef, Plan International Sverige

; Ann Svensén, generalsekreterare, Individuell Människohjälp.

Programledare: David Isaksson

Global Podd görs i samarbete med Union to Union.


Till poddarkivet