William Nylind, Leonora Kastrati, Cecilia Lindh och Elias Rådelius.

William Nylind, Leonora Kastrati, Cecilia Lindh och Elias Rådelius.

#14: Unga röster om världen

Under det senaste halvåret har mycket hänt, både i svensk och internationell politik – bland annat har 17 nya globala mål för hållbar utveckling antagits och ett nytt klimatavtal likaså. Samtidigt har den politiska agendan i Sverige förändrats radikalt i och med rådande flyktingsituation. Diskussionerna är många och långa, men i dessa hörs vissa mer än andra. En grupp som ofta exkluderas från det politiska samtalet är unga, trots att det många gånger är de som kommer att påverkas mest av de beslut som fattas idag.

Därför tog vi på Global Reporting tillfället i akt att lyfta några unga röster i Global Podd. LeonoraWilliam och Cecilia hade många åsikter och tankar om diverse globala frågor och om vad de tror kommer att hända i världen på lång sikt.

Så vad betyder egentligen de här nya avtalen och kommer vi kunna hålla den globala uppvärmningen under 2 grader? Är världen helt och hållet orättvis? Kan individuella handlingar göra världen bättre eller spelar det ingen roll vad vi som enskilda personer gör? Hur kan vi hjälpa de flyktingar som kommer till Sverige nu? Och vad kan göras för att unga faktiskt ska få sina röster hörda?

Global Podd har träffat tre 17-åringar från tre olika gymnasieskolor i Stockholm som faktiskt kommer att vara med under andra hälften av detta sekel:

Leonora Kastrati från Drottning Blankas Gymnasieskola, William Nylind, Kungstensgymnasiet och Cecilia Lindh, Elektrikergymnasiet.

Programledare: Elias Rådelius från Sida Alumni och David Isaksson

Redigering: Maxime Wallström

Vinjettmusik: J-P Wall

Global Podd görs med stöd från Union to Union.

Ladda ner och lyssna på podden här.


Till poddarkivet